Thursday, April 16, 2009

ನನ್ನ ಅಜ್ಜನವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನ

ನಮಸ್ತೆ

ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂಥರು ಆದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗು ಪೂಜ್ಯನಿಯರಾದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳು. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ತುಂಬ ಅಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೀಡಿ ತಿದ್ದಿದಂಥಹವರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹೀರೋ ಕೂಡ . ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಜನ ಮುಖ್ಯ, ಮನೆಗಿಂತ ಊರು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತನ್ನ ೮೪ ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನವನ್ನ ಸವಿದರು. ಇತೀಚಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ....

No comments:

Post a Comment